Postup

Samozřejmě se ptáte, jakým způsobem jsou pramínky Great Lengths k Vašim vlasům přidělané. Zatímco jiní používají metod svařování, voskování, vázání, nebo lepení, metoda Great Lengths je založena na mnohem jemnější technice modulování. Místo spoje pramínku s Vašimi vlasy obsahuje řetězec polymeru, který má molekulární strukturu velmi podobnou lidským vlasům. Tento řetězec je aktivován použitím aplikátoru a vytvoří spoj. Tento spoj může být odborně opět rozebrán v našem salonu. Důležité je, že při použití této techniky prodlužování vlasů nejsou Vaše vlasy vůbec poškozeny!

Celá procedura prodlužování vlasů, či zhušťování vlasů, trvá, v závislosti na množství nových pramínků, požadavcích zákaznice a zvolené technice, přibližně 1 – 3 hodiny.

Standardní postup prodlužování vlasů:

  1. Zákaznice nás požádá o prodloužení, či zhuštění vlasů. Minimální délka vlastních vlasů je 7cm.
  2. Je vybrána odpovídající barva vlasových pramínků.
  3. Přibližně ve vzdálenosti 1,5 cm od hlavy jsou separovány pramínky vlastních vlasů.
  4. Vlasové pramínky GreatLengths jsou jemně přidány  k vlastním pramínkům pomocí vybrané techniky.
  5. Vlasy jsou potom bez problémů učesány pomocí našeho GreatLengths kartáče na vlasy.
  6. Spokojená zákaznice odchází s novým účesem a prodlouženými vlasy.